Wat is graftombe.nl?

In Nederland loopt al enige tijd een project om begraafplaatsen te indexeren en te fotograferen. De indexen zijn voor iedereen via internet in te zien. Een foto kan daarna eventueel aangevraagd worden. Dit alles wordt gedaan door een aantal vrijwilligers die elk één of meer begraafplaatsen voor hun rekening nemen.

Weergave namen

Alleen personen die de laatste 10 jaar zijn overleden zijn niet zichtbaar op de site deze worden gefilterd. En alle niet correct weergegeven datum's worden ook gefilterd. Er worden bijna dagelijks data aangepast en/of geplaatst op de website. Willem Hovinga is beheerder van deze site.

Vrijwilligers

Uw bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld door zowel de beheerder als alle andere medewerkers.
Iedere vrijwiliger is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten op een begraafplaats. Enkele punten betreffende het fotograferen voor Graftombe. Op een kerkhof/begraafplaats zijn wij bezoekers. Dit houdt in dat wij ons naar algemeen gangbare en aanvaarde normen dienen te gedragen. Zo mogen wij niets van een graf aanraken of dit betreden. Staat er een plant of bloemen voor de tekst dan mogen wij die in principe niet verplaatsen. Ook mogen wij aan de steen niets doen om de leesbaarheid te vergroten. Het graf is immers bezit van een ander c.q. van anderen. Nauwelijks leesbare stenen dienen daarom overgeslagen te worden. Graven bevinden zich op openbaar toegankelijke plaatsen. (uitgezonderd enkele privé begr.pl.). Het staat een ieder vrij daar te fotograferen tijdens de ter plekke geldende openingsuren. Wel met de hierboven omschreven beperkingen. Overleg met de k/b beheerder wordt aanbevolen.

Elke vrijwilliger blijft te alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar doen en laten op begraafplaats of kerkhof, dus ook voor eventuele schade aan zerken, graven en andere goederen. Dit is niet af te wentelen op Graftombe of op de beheerder van Graftombe.