1

Onderwerp: Koppes family

Ik spreek geen Nederlands - dit is het resultaat van de Google-vertaling (sorry voor een slechte vertaling). Engelse versie hieronder.

Beste allemaal,

Mijn naam is Lucian Vasile en ik ben een historicus uit Roemenië. Een van mijn belangrijkste onderzoeksgebieden is de geschiedenis van mijn geboorteplaats (Ploiesti). In de jaren 20 en 30 was er een belangrijke Nederlands-Roemeense familie genaamd Koppes. Na de Tweede Wereldoorlog werd Roemenië bezet door het Rode Leger en namen de communisten de macht over. Daarom werden veel westerlingen gedwongen het land te verlaten. De familie Koppes had een lange en moeilijke strijd om het IJzeren Gordijn over te steken, maar uiteindelijk slaagden ze er allemaal in om naar Nederlands te gaan. Ik vond op deze website de vermeldingen van de graven van de 3 kinderen: Jaap, Maria en Petre (of Piet) - nummers 9718, 9807 en 9977 (uit Limburg / Bergen / Bergen Alga).

Ik vroeg me af of je me kunt helpen met een foto van de graven. Elke vermelding op het monument en vooral elke foto zou een enorme hulp zijn bij mijn onderzoek. Hartelijk dank voor uw tijd en hulp!

Vriendelijke groeten,
Lucian Vasile

---

I do not speak Dutch - this is the Google Translation`s result (sorry for any bad translation). English version below.

Dear all,

My name is Lucian Vasile and i am a historian from Romania. One of my main fields of research is the history of my hometown (Ploiesti). In the 20s and 30s, there was an important Dutch-Romanian family named Koppes. After the Second World War, Romania was occupied by the Red Army and the communists took the power. Therefore, many westerners were forced to leave the country. Koppes family had a long and difficult struggle to cross the Iron Curtain, but in the end all of them managed to go to Nederlands. I found on this website the mentions of the graves of the 3 children: Jaap, Maria and Petre (or Piet) - numbers 9718, 9807 and 9977 (from Limburg / Mountains / Bergen Alga).

I was wondering if you can help me with a photo of the graves. Any mention on the monument and, especially, any photo would be an enormous help in my research. Many thanks for your time and help!

Best regards,
Lucian Vasile

2

Re: Koppes family

Dear Lucian,

Today or tommorow I send You the 3 pictures.
Piet is a normal name in the Netherlands.
Comes from Petrus, a name in the bible.

Best regards,
Cor

3

Re: Koppes family

P. S.,
Your emailadres can I find as moderator.
Don's send it.

Re: Koppes family

Beste Lucian Vasile,

Mijn man en ik hebben Petre Koppes gekend.Hij was gevlucht uit Roemenië en woonde eerst in Voorburg en later in Den Haag waar hij is overleden. Hij had een dochter die, voor zover wij weten, een zoon genaamd Adrian heeft. Als wij het goed begrepen hebben was de vader van Petre  consul voor Nederland in Roemenië en zijn moeder een Roemeense, Petre had een broer: Jaap(arts) en een zus Martha.
Misschien heeft u iets aan deze informatie?
Met vriendelijke groet,
mw.A.Leemeijer
P.S.Ik hoop dat dit bericht goed over komt, ik ben nieuw op deze site en het is best ingewikkeld.